چند تا ، چه تعداد عربستان سعودی دونالد ترامپ

چند تا ، چه تعداد: عربستان سعودی دونالد ترامپ وزارت دفاع عربستان آمریکایی آمریکا استقبال میلیون

گت بلاگز اخبار اجتماعی پای یک راننده فقط ۴۰ درصد می‌ارزد، ۱۹۳ هزار تومان

ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی در ارتباط با از عنوان کارافتادگی، همه چیز را برعهده کمیسیون پزشکی گذاشته‌است تا راجع به میزان ازکارافتادگی و کامل یا جزئیِ بودن آن ت

پای یک راننده فقط ۴۰ درصد می‌ارزد، ۱۹۳ هزار تومان

پای یک راننده فقط ۴۰ درصد می ارزد، ۱۹۳ هزار تومان

عبارات مهم : ایمنی

ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی در ارتباط با از عنوان کارافتادگی، همه چیز را برعهده کمیسیون پزشکی گذاشته است تا راجع به میزان ازکارافتادگی و کامل یا جزئیِ بودن آن تصمیم گیری کند ولی در موارد بسیاری کارگران از رای نهایی کمیسیون های پزشکی رضایت ندارند.

به گزارش ایلنا، نامش کمال فیضی هست. اهل و ساکن مریوان در استان کردستان. او رانندهٔ ماشین سنگینِ نفت کش هست. به قول خودش زمانی رانندهٔ ماشین سنگینِ نفت کش بوده هست، ولی حالا از کارافتاده و زمین گیر است:

«داشتم بار نفت رو از عراق به بندر امام می بردم که از مقابل، یک تریلی به سمت نفت کش منحرف شد. ماشین را کشاندم سمت خاکی ولی هنگامی که برگشتم، یک کامیون ده تُن با سرعت از روبرو می آمد؛ در آن لحظه هیچ چیز نفهمیدم. بعد از اتفاق به کما رفتم. یک هفته بعد، هنگامی که به هوش آمدم، کشکک پای چپم خورد شده است بود و دیگر نمی توانستم رانندگی کنم. حالا بیش از یک سال است که از کار افتاده ام. پای چپم بی حرکت مانده هست. با این وجود، برایم فقط ۴۰ درصد از کارافتادگی درنظر گرفته اند. با هفت سال سابقه بیمه پردازی، کمتر از ۲۰۰ هزار تومان غرامتِ از کارافتادگی می گیرم؛ دقیقا ۱۹۳ هزار تومان….»

پای یک راننده فقط ۴۰ درصد می‌ارزد، ۱۹۳ هزار تومان

او که حرفه ای به جز رانندگی بلد نیست، پدر سه فرزند هست. سه دختر قد و نیم قد دارد که به شدت دلواپس آینده آنهاست و بیش از یک سال است که دوندگی می کند ولی به جایی نرسیده.

ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی در ارتباط با از عنوان کارافتادگی، همه چیز را برعهده کمیسیون پزشکی گذاشته‌است تا راجع به میزان ازکارافتادگی و کامل یا جزئیِ بودن آن ت

آقا کمال می گوید: از همه مسئولان فقط یک پرسش دارم؛ خداوکیلی پای یک راننده در این مملکت فقط ۴۰ درصد می ارزد؟ ۱۹۳ هزار تومان؟ من که غیر از رانندگی کار دیگری از پسم برنمی آید؛ با پای فلج، چطور رانندگی کنم؟ مگر از کارافتادگی کامل چه معنایی دارد؟ همین منزل نشینی ست دیگر…. چطور توقع دارند با ماهی ۱۹۳ هزار تومان، زندگی خودم و چهار سر عائله را تامین کنم؟ در مملکتی که حقوق بعضی ها از بیت المال از صدمیلیون تومان هم زیاد هست، نصیبِ منِ شهروندِ آسیب دیده فقط باید ۱۹۳ هزارتومان باشد؟ این عدالت است؟!

روایت دوم: انگشتان قطع شده

پای یک راننده فقط ۴۰ درصد می‌ارزد، ۱۹۳ هزار تومان

اباذر محسنی، کارگری اهل شهرستان خمینِ استان اصفهان است که به علت بیکاری در شهرستان خود، سال ها پیش جهت کار به یک کارخانه فرش بافی واقع در شهرستان آران و بیدگل در شمال اصفهان رفته بود. ۳۱ فرودین ماه سال ۱۳۸۶ حین کار با دستگاه برش فرشی که روی آن حفاظ های فاصله کارگر تا محدوده خطر راه اندازی نشده بود، دستش زیر تیغه ای رفت که فرش را برش می زد.

او در این اتفاق سه انگشت دست راستش را از دست داد و بعد از اتفاق به علت شکایت از کارفرما، از کار بدون کار شد. غفلت کارفرما از راه اندازی حفاظ روی دستگاه برش فرش، شرایطی را پیش آورد که دست راست اباذر دچار از کارافتادگی کامل شد و در نتیجه، زندگی او جهت هر لحظه تحت الشعاع تجهیز نبودن ابزار کارش قرار گرفت.

ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی در ارتباط با از عنوان کارافتادگی، همه چیز را برعهده کمیسیون پزشکی گذاشته‌است تا راجع به میزان ازکارافتادگی و کامل یا جزئیِ بودن آن ت

دیه

به او نیز فقط ۴۰ درصد از کارافتادگی تعلق گرفت با غرامت ماهانه ای کمتر از ۲۰۰ هزار تومان شاید همان ۱۹۳ هزار تومان. درحالی که این کارگر فرشباف نیز جهت امرار معاش با سه انگشت قطع شده، هیچ راهی ندارد. زندگی او هم به طور کامل مختل شده. خرج خانواده چند نفره را این گونه تامین می کند: غرامت ۲۰۰ هزار تومانی و یارانه دولت و کمک هایی که از این طرف و آن طرف می رسد؛ همین…..

قوانین تامین اجتماعی؛ کمیسیون پزشکی و کارگران ناراضی

پای یک راننده فقط ۴۰ درصد می‌ارزد، ۱۹۳ هزار تومان

در ارتباط با از کارافتادگی، ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی همه چیز را برعهده کمیسیون پزشکی گذاشته هست. کمیسیون پزشکی که مرکب از چهار دکتر هست، در ارتباط با از کارافتادگی کامل یا از کارافتادگی جزئیِ کارگر اتفاق دیده تصمیم گیری می کند. تنها در صورتی که براساس نظر کمیسیون، رای به از کارافتادگی کاملِ کارگر داده شود، مستمری کامل به او تعلق خواهد گرفت.

براساس این قانون، چنانچه میزان کم کردن قدرت کار بیمه شده است بین ٣٣ تا ۶۶ درصد و به علت اتفاق ناشی از کار باشد، از کارافتاده جزئی آشنا می شود.

همچنین اگر درجه کم کردن قدرت کار بیمه شده است بین ١٠ تا ٣٣ درصد و موجب آن اتفاق ناشی از کار باشد، استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.

و هرگاه درجه کم کردن قدرت کار بیمه شده است ۶۶ درصد و زیاد باشد از کارافتاده کلی آشنا می شود. بیمه شده است ای که در اثر اتفاق ناشی از کار یا بیماری حرفه ای از کارافتاده کلی آشنا شود، بدون درنظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه، استحقاق دریافت مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.

همانطور که در متن قانون آمده، همه چیز بستگی به «میزان کم کردن قدرت کار بیمه شده» دارد و در صورتی که قدرت کار بیمه شده است بیش از ۶۶ درصد کم کردن پیدا کند، بایستی او را از کارافتاده کلی در نظر گرفت و طبعا به او مستمری کامل تعلق می گیرد. حال پرسش اساسی اینجاست که آیا راننده ای که پای چپش کاملا بی حرکت است و بعد از چند بار مراجعه به پزشکان متخصص مشخص شده است که هیچ راهی جهت مداوا وجود ندارد، کم کردن قدرت کار او زیاد از ۶۶ درصد نیست؟ نباید از کارافتاده کامل تلقی شود؟ یا کارگر فرشبافی که انگشتان دست ندارد و بسیاری موارد مشابه دیگر. با این حساب با چه استدلالی، کمیسیون پزشکی استان کردستان جهت کمال فیضی فقط ۴۰ درصد از کارافتادگی در نظر گرفته است؟ آیا او فقط ماهی ۱۹۳ هزارتومان به عنوان غرامت دریافت می کند؟ چه فرقی است میان اتفاق دیدگی در صنایعی که در آن ها کار شناسان ایمنی مستقر هستند با اتفاق دیدن کارگرانی که جهت خودشان یا در کارگاه های کوچک مشغول به کارند؟

شهرام غریب (کار شناس ارشد ایمنی و بهداشت کار) در ارتباط با روندی که بعد از اتفاق دیدگی کارگر در صنعت طی می شود؛ می گوید: در این زمینه یکسری قوانین وجود دارد. ما کار شناسان ایمنی بعد از اینکه کارگری دچار اتفاق شد، دو گزارش اتفاق تنظیم می کنیم. گزارش اتفاق اولیه و گزارش اتفاق نهایی. این گزارش ها به کمیسیون های پزشکی داده می شود و در آنجا درصد از کارافتادگی مشخص می شود.

وی تاکید می کند: در این گزارش ها، براساس یکسری جداول مشخص، تعداد روز کاری از دست رفته کارگرِ اتفاق دیده مشخص می شود. جهت نمونه اگر کارگری حین کار دچار شکستگی دست شود، کار شناس ایمنی براساس جداول، تعیین می کند که کارگر چند روز کاری را قرار است از دست بدهد و طبیعی ست که کمیسیون پزشکی این گزارش ها را مبنای تصمیم گیری قرار می دهد.

این کار شناس ایمنی در ادامه می گوید: درست است که در کمیسیون های پزشکی، گزارش های فنی را می خوانند؛ ولی جداول مخصوص به خود را هم دارند. ولی قضیه در مورد کارگری که جهت خودش کار می کند یا در کارگاه خانگی و کوچکی که فاقد کار شناس ایمنی هست، مشغول به کار است تفاوت می کند. در آنجا گزارش های حادثهٔ تنظیم شده است به وسیله کار شناس ایمنی وجود ندارد و کار کاملا برعهده کمیسیون پزشکی است.

طبیعی ست که اتفاق دیدگی کارگر در بازار کار فعلی، امری دور از ذهن نیست؛ چه محل کار، یک کارگاه صنعتیِ بزرگ و ملزم به رعایت ایمنی و استقرار کار شناس باشد و چه بیمه شده است خویش فرما باشد یا در یک کارگاه کوچک کار کند. ولی این پرسش همواره مطرح است که کمیسیون های پزشکی با چه مکانیسمی در موارد متفاوت درصد «کاهش قدرت کار بیمه شده» را تعیین می کنند که نتیجه اش نارضایتی کارگرانی از قبیل کمال فیضی است؟ آیا در شرایطی که قوانین به اندازه کافی صراحت دارد، باید این تصور در ذهن کارگر به وجود بیاید، که در حق او اجحاف شده است است و در نهایت، آیا زمین گیر شدن و منزل نشینی، از کارافتادگی کامل تلقی نمی شود؟

واژه های کلیدی: ایمنی | پزشکی | کارگر | راننده | کارگری | کارگران | کمیسیون | اخبار اجتماعی

پای یک راننده فقط ۴۰ درصد می‌ارزد، ۱۹۳ هزار تومان

پای یک راننده فقط ۴۰ درصد می‌ارزد، ۱۹۳ هزار تومان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz