چند تا ، چه تعداد عربستان سعودی دونالد ترامپ

چند تا ، چه تعداد: عربستان سعودی دونالد ترامپ وزارت دفاع عربستان آمریکایی آمریکا استقبال میلیون

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آقای روحانی! خوب نیست مردم تصور کنند که…

با تأکید بر این که نویسنده این سطور در زمره پشیمانان نیست و احتمال می دهد بعضی و نه همه «پشیمانم» ها را کسانی در اینترنت می پراکنند که اتفاقا به روحانی رأی ندا

آقای روحانی! خوب نیست مردم تصور کنند که...

آقای روحانی! خوب نیست مردم تصور کنند که…

عبارات مهم : برنامه

با تأکید بر این که نویسنده این سطور در زمره پشیمانان نیست و احتمال می دهد بعضی و نه همه «پشیمانم» ها را کسانی در اینترنت می پراکنند که اتفاقا به روحانی رأی نداده یا اصلا رأی نداده باشند و خود پاسخ یا احتمال بعضی موارد را می داند ولی انتقال این نظر ها یا ابهامات یا تصورات می تواند بافایده باشد:

آقای روحانی! خوب نیست مردم تصور کنند که…

از این رو می توان گفت:

آقای روحانی!

با تأکید بر این که نویسنده این سطور در زمره پشیمانان نیست و احتمال می دهد بعضی و نه همه «پشیمانم» ها را کسانی در اینترنت می پراکنند که اتفاقا به روحانی رأی ندا

-خوب نیست مردم تصور کنند بعضی از مواردی که عوض کردن لحن یا واکنش‌ها می دانند به خاطر فقدان هاشمی رفسنجانی است و روحانی نتوانسته از زیر سایه او بیرون بیاید یا قبلا با هاشمی رفسنجانی رو در بایستی داشته است.

– خوب نیست تصور شود پرونده «برادر» تأثیر داشته است.

– خوب نیست این شایعه درگیرد که روحانی به جای برنامه ریزی جهت دوران محدود و کمتر از چهار سال پیش رو به فکر فردای ریاست جمهوری است.

آقای روحانی! خوب نیست مردم تصور کنند که…

– خوب نیست این احساس ایجاد شود که نگرانی از تبعات خروج آمریکا از پیمان برجام، او را دست به عصا کرده است.

– خوب نیست مردم بگویند با از بین بردن یارانه نقدی ما قرار است بودجه مؤسسات خاص تأمین شود.

با تأکید بر این که نویسنده این سطور در زمره پشیمانان نیست و احتمال می دهد بعضی و نه همه «پشیمانم» ها را کسانی در اینترنت می پراکنند که اتفاقا به روحانی رأی ندا

– خوب نیست این ذهنیت شکل گیرد که دولت در اختیار حلقه ای از حزب اعتدال و توسعه است که حتی عاملان را کنار زده و میدان را به اشخاص این حزب سپرده است که هر چند به اندیشه های رییس جمهور نزدیک هستند ولی در پیروزی او چه در سال 92 و چه سال 96 نقش اول را نداشتند و بدون حمایت اصلاح طلبان این اتفاق نمی افتاد.

– خوب نیست تصور کنند کف گیر به ته دیگ خورده و به خاطر همین سراغ زیاد کردن عوارض خروج از کشور رفته اند.

آقای روحانی! خوب نیست مردم تصور کنند که…

– خوب نیست تصور کنند به جای طبقه میانگین که بااهمیت ترین پایگاه رییس جمهوری هستند به بخش های دیگر چشم دوخته است.

– خوب نیست که به صدا و سیمایی که برنامه علیه دولت می سازد 1800 میلیارد تومان بودجه بدهد و نشریات حامی گفتمان توسعه از بی کاغذی منتشر نشوند

– خوب نیست مردم تصور کنند تلاش آنان در 29 اردیبهشت 96 به ثمر نرسیده و اسفند 98 با صندوق ها قهر کنند و دو سال باقی مانده را با مجلسی بگذراند که در دو سال اول تجربه کرده بود.

چرا خوب نیست؟ چون بااهمیت ترین سرمایه اجتماعی «امید» است…

مهرداد خدیر-عصر ایران

واژه های کلیدی: برنامه | برنامه ریزی | ریاست جمهوری | هاشمی رفسنجانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz